Türkü Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Türkü, belli bir ezgi ile söylenen her türlü halk şiirine verilen isimdir.

Kelime olarak ise “Türk’e ait”, “Türk ile ilgili” anlamlarına gelir.

Türkünün en önemli özelliği bir melodisinin olmasıdır.

Bu yüzden hece ölçüsüyle yazılan her türlü halk şiiri bir ezgi ile söylendiğinde türkü olur.

Sözlü gelenek içinde yer aldığından ve ağızdan ağıza söyleyeni kaybolduğundan türküler anonimdir, halkın malıdır.

TÜRKÜLER NASIL SINIFLANDIRILIR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Ezgilerine Göre Türküler:

Usullü türküler: Genelde “oyun havaları” olarak bilinir.

Örneğin; Karadeniz’de horon, Ege’de zeybek, Urfa’da kırık hava, Konya’da oturak gibi…

Usulsüz türküler: Bu bölümdeki türküler ise “uzun havalar” olarak bilinir.

Serbest ritimle söylenirler.

Bozlak, ağıt, maya, koşma bu gruba girer

2. Konularına Göre Türküler:

Türküler, kullanıldıkları yere ve doğuş sebeplerine göre pek çok açıdan sınıflandırılabilir.
Başlıcaları şöyledir:

 • Ninniler ve çocuk türküleri
 • Sevda türküleri
 • Tabiat türküleri (Bitkiler, Hayvanlar, Coğrafya, Afet)
 • Gurbet ve hasret türküleri
 • Kahramanlık ve askerlik türküleri
 • Ölüm türküleri (ağıt)
 • Tören türküleri (Gelin Karşılama, Kına, Damat)
 • Taşlama ve güldürü türküleri
 • Olay türküleri
 • İş türküleri
 • Hapsihane türküleri
 • Dert ve hastalık türküleri

3. Bölgelerine Göre Türküler

 • Karadeniz türküleri (Doğu Karadeniz)
 • Orta Anadolu türküleri
 • Ege-Akdeniz türküleri
 • Güneydoğu Anadolu türküleri
 • Doğu Anadolu türküleri
 • İstanbul türküleri
 • Rumeli türküleri
 • Kerkük-Azerbaycan türküleriBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir