Neden İkinci Bir Dil Öğrenmelisiniz?

Neden ikinci bir dil öğrenmelisiniz?

Neden İkinci Bir Dil Öğrenmelisin 1
Bugünün ve geleceğin global ekonomisinde etkili bir şekilde rekabet edebilmek için,

İş bulma şansınızı ve maaş miktarınızı artırmak için Kültürler arası ilişkiler ve başka dünyaları anlayabilmek için,

İngilizce kelime bilginizi ve dile hakimiyet gücünüzü artırmak için Kritik ve üretken düşünme kaabiliyetinizi artırmak için,

Yurtdışında seyahat ve eğitim imkanlarınıza zemin hazırlamak için

Yabancı edebiyat eserlerini ve müzik ustalarını, filmleri orijinal dillerinde anlayabilmek için,

Üniversiteye kabul edilme yeterliliklerinden birini yerine getirmek için

Ve çok beylik bir cümleyle başka bir dil ve kültürü öğrenmek, ilk olarak (ve sizin de istek sıranıza uygun olarak)

kariyerinizi zenginleştirecek, ufkunuzu genişletecek ve hayatınıza zenginlik katacaktır.

PEKİ HANGİ DİL?

Fransızca, Almanca veya İspanyolca?

Aşağıda her bir dilin kelime dağarcığı, grameri ve telaffuzu açısından zorluk dereceleri gösterilmektedir.

Kelime Dağarcığı Olarak:

FRANSIZCA

Daha az zor, kelimelerin çoğu İngilizce’yle benzerlik gösterir

ALMANCA

Daha az zor, kelimelerin çoğu İngilizce’ye benzer

İSPANYOLCA

Daha zordur, Endülüs Emevilerinden kalan Arapça etkisinden dolayı kelimelerin pek azı İngilizce’yle benzerlik gösterir

Gramer:

FRANSIZCA

Özellikle geçmiş zaman ve dilek kiplerine bağlı olarak daha az zor denebilir

ALMANCA

İsimler ve sıfatlara bakılarak daha zor olduğu söylenebilir

İSPANYOLCA

Geçmiş zaman ve dilek kiplerine bakılarak daha zor olduğu söylenebilir.

Bir de “olmak – to be” fiili için iki ayrı fiil bulunur

Telaffuz:

FRANSIZCA

Daha zor; kuralların yanında hayli istisna söz konusudur, bazı sesler Türkçe’de de İngilizce’de de yer almazlar

ALMANCA

Bazı kısımları zordur, yazıldığı gibi okunur, bazı Almanca sesler İngilizce’de yoktur

İSPANYOLCA

Daha az zordur, daha çok fonetiktir.

İngilizce’de yer almayan pek az ses İspanyolca’da bulunmaktadır.

Bir dili seçme ya da seçmeme konusunda zorluk derecesinin dışında nedenler olmalıdır.

Dil öğrenenen kişiler, ilgi alanlarına giren, kültürel, iş hayatı ve eğitimi amaçlarına uyan dillerde daha başarılı olurlar:

Neden İkinci Bir Dil Öğrenmelisin 2

Neden FRANSIZCA öğrenmelisiniz?

Beş kıtada 43 ülkede 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulur.

Mutfak kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat,

tiyatro ve dansın uluslar arası dilidir Birleşmiş Milletler’in resmi ve hali hazırda kullanılan dilidir.

İnternet’in ikinci dilidir.

Dünyanın en geniş ticari bloklarından olan Avrupa Birliği’nin resmi dilidir.

Kanada’da İngilizce ile birlikte ikinci dil olarak kullanılır 25’ten fazla Afrika ülkesinde ticaret ve iş hayatının resmi dilidir.

Bütün İngilizce kelimelerin neredeyse yarısı (%40-50)si Fransızca’dan gelir.

Dünya genelinde İspanyolca ve Almanca’ya göre daha fazla anlaşılır bir dildir.

Fransa dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir.

AŞAĞIDAKİ ALANLARA İLİŞKİN KARİYER HEDEFLERİ OLANLAR İÇİN FRANSIZCA İDEALDİR:

Güzel sanatlar, mimarlık, sinema, mutfak kültürü, inşaat mühendisliği, dans, uluslar arası ilişkiler,

moda, linguistik, edebiyat, tıp, müzik, felsefe, ilahiyat, bilim, uzay/hava bilimleri, telekomunikasyon ve tiyatro.

Neden ALMANCA öğrenmelisiniz?

Avrupa’da yaygın olarak konuşulan bir dildir.

Almanca, Avusturya, Lihtenştayn ve İsviçre’nin resmi dilidir ve Polonya,

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika ve Lüksemburg’ta da yaygın olarak konuşulmaktadır.

Avrupa Birliği’nin anahtar dilidir, merkezi ve doğu Avrupa pazarlarında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Almanya ABD’nin en büyük Avrupalı ticari partneridir

Avrupa, Rusya, ve Asyanın bir bölümünde, bilimsel ve ticari alanlarda yaygın olarak kullanılan bir dildir.

Fransızca ve İspanyolca’ya göre köken itibariyle Germanik bir dil olan İngilizce’ye daha yakındır.

Almanca konuşulan Avrupa ülkeleri ABD’li turistler için popüler turizm merkezlerindendir.

60 milyondan fazla ABD vatandaşı köken olarak Alman kültürüne aittir.

AŞAĞIDAKİ ALANLARA İLİŞKİN KARİYER HEDEFLERİ OLANLAR İÇİN ALMANCA İDEALDİR:

Astronomi, sanat tarihi, biyokimya, biyomedikal fizik, botanik, kimya, dizayn, mühendislik,

film çalışmaları, genetik,linguistik, bilimsel

metodoloji ve mantık, moleküler biyoloji, müzik, yakın doğu çalışmaları,

felsefe, fizik, psikoloji, ilahiyat ve zooloji

Neden İSPANYOLCA öğrenmelisiniz?

İspanya’nın, ABD vatandaşlarının pek çoğunuyla birlikte Orta ve Güney Amerika ülkelerinin yaygın olarak kullanılan dilidir.

Dünya genelinde 21 ülkede ve beş kıtada yüz milyonlarca insan İspanyolca kullanmaktadır

Dünyada 300 milyon insan tarafından kullanılan beşinci yaygın dildir.

ABD nüfusunun yüzde onuna tekabül eden 17.5 milyon kişi İspanyolca konuşmaktadır 2020 yılı itibariyle,

ABD vatandaşlarından 51 milyonunun İspanyolca konuşması beklenmektedir.

Özellikle kuzey batı bölgelerinde yaşayan insanların…

Dünyada sakinleri İspanyolca konuşan dördüncü büyük şehir Los Angeles’tir.

Meksika ve Güney Amerika’yı gezmeyi düşünenlerin İspanyolca bilmeleri büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

ABD’de okumayı ya da yaşamayı düşünen ve bunun için Kaliforniya, Nevada, Southwest,

Florida ve New York gibi İsponyolca konuşan nüfusun yoğun olduğu yerleri seçenlerin

İspanyolca bilmeleri işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

AŞAĞIDAKİ ALANLARA İLİŞKİN KARİYER HEDEFLERİ OLANLAR İÇİN İSPANYOLCA İDEALDİR:

Ziraat, bankacılık, işletme, iletişim, inşaat, kriminoloji, acil yardım servisleri, gazetecilik, tıp, öğretmenlik, seyahat endüstrisi

Yukarıda mercek altına alınan dillerden herhangi birisine hakimiyetiniz aşağıdaki sahalarda kariyer yapmanızın yolunu açar:

Güzel sanatlar, mütercimlik, bankacılık, gazetecilik, ticari danışmanlık, kütüphanecilik,

tıp araştırmaları, diplomasi, optik, eğitimsel yazılımlar, yayıncılık, mühendislik, güvenlik donanımları,

moda, spor yayıncılığı, finansal servisler, öğretmenlik, kamu sektörü, telekomünikasyon,

insan kaynakları, bilişim teknolojisi, seyahat ve turizm endüstrisi.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir