Fizan Diye Bir Yer Gerçekten Var mı?

Fizan Neresidir?

Fizan” denildiğinde hepimizde ilk olarak çok uzak bir yerden bahsediliyormuş hissi uyanır.

Çünkü Türk kültüründe bu sözcük çok uzun yıllardır uzaklık ve ıssızlığın sembolü olmuştur.

Fizan’a bile gitsen bulurum seni”, “Fizana kadar yolun var” gibi günlük hayatımızda

kullandığımız tabirler bu anlayışın en güzel örneğidir.

Peki Fizan diye bir yer gerçekten var mı?

Fizan aslında bugünkü Libya’nın güneybatısında bulunan ve büyük bir kısmı çöl olan bir bölge…

Fizana kadar sürmek” deyimi de 19. yy Osmanlı döneminden geliyor.

Bölgenin çevreyle kopuk coğrafi yapısından ötürü, tehdit unsuru olarak görülen kimseler buraya sürgün ediliyordu.

İşte bu kelime zamanla somut anlamından çıkıp, sanki dünyanın bir ucunu ifade ediyormuş gibi soyut bir anlam kazanmıştır.

Latincedeki karşılığı Phasania olan Fizan’ın kelime anlamı olarak sülünlerin

ülkesi” (the country of the pheasants) anlamına geldiği düşünülmektedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir