Karadelikler ile İlgili Enteresan Bilgiler

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddi oluşumun ve ışınımın kendisinden

kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir.

karadelik_nasil_olusur 1

Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler.

Kara deliklerin, “tekillik”leri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir.

Karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı ya da akmadığı tahmin edilmektedir.

karadelik_nasil_olusur_02

Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir.

Karadelik ilk defa Einstein’in genel relativite (izafiyet) teorisinden faydalanılarak

1939’da Amerikalı bilim adamı Robert Oppenheimer ve Hartland S.Synder tarafından açıklandı.

                                                                                                             BİR HİPOTEZE GÖRE:

Karadelik, YILDIZLARIN meydana gelişi ve devamının bir neticesidir.

Milyonlarca sene boyunca parlayan bir yıldız sonunda yakıtını tüketmektedir.

karadelik_nasil_olusur_03
Bu yüzden de şiddetli bir şekilde büzülmekte ve bu şekilde meydana gelen

ters tepki yıldızın tekrar ısınmasına yol açmakta ve sonunda yıldızı infilak ettirmektedir.

Patlayan yıldızın bir bölümü uzaya dağılırken çekirdek, büzülmesine devam etmekte ve yoğunluğu da giderek artmaktadır.

Sonunda koskoca yıldızın çapı birkaç kilometreye inince yoğunluk müthiş

bir ölçüye çıkmakta ve artık ısıyı ve ışığı yutacak bir hale gelmektedir.

Madde o kadar sıkışır ki, mesela 696.000 km yarıçapındaki güneşin bu şekilde büzülmesi ile

2,5 km yarıçapında bir karadelik meydana gelir.

                                                                                                                BİR BAŞKA HİPOTEZE GÖRE:

Karadelik SÜPER NOVA olarak tanımlanan çok büyük kütleye sahip yıldızların infilakinden

sonra enerjisinin tükenmesi ile meydana gelir.

supenova_patlamasi_04
Süper-nova demirden çok ağır metallerden meydana geldiği için füzyon hadisesi meydana gelemez.

Enerjisini füzyon reaksiyonu ile ısıya ve radyasyon parçalarına çeviremeyen bu büyük yıldız sonunda infilak eder.

Samanyolu galaksisindeki güneş sisteminin böyle bir süper-novanın infilakı ile hasıl olduğu ve

Samanyolu galaksisinde buna benzer binlerce karadelik meydana geldiği zannedilmektedir.

Astronomlara göre bir karadeliğin yıldızları yuta yuta büyümesi,

zamanla bütün bir galaksiyi yutacak hale gelmesine yol açabilecektir.

KARADELİKLERLE İLGİLİ ŞU VARSAYIM İSE PEK ÇOK BİLİM-KURGU FİLMİNE ESİN KAYNAĞI  

OLMUŞTUR:

Genel görelilik evrendeki kara deliklerin birbirleriyle bir şekilde irtibat halinde olduklarını göstermektedir.

Bu yapıdaki kara delikleri birbirine bağlayan koridorlara “SOLUCAN DELİĞİ” adı verilmiştir.

solucan_delikleri_05
Bu konudaki düşünceye göre, kara delikler bir başka evrene açılmaktadır ya da bu ikinci evrene geçiş kapılarıdır.

Evrende pek çok kara deliğin var olduğu göz önünde bulundurulduğunda,

uzayın birbiri içine geçmiş sayısız tünellerden oluştuğu sonucuna varılır.

Zaman ve ışık-yılı uzaklıkları hiçe sayarak kozmozda zıplama”lara olanak veren bu kurt delikleri ister istemez

bilim-kurgu yazarlarına esin kaynağı olmuştur.

Kozmosun tünellerle dolu bu yapısı genel görelilik tarafından doğrulanmakla birlikte, astrofizik bağlamda,

pratikte bu tünellerdeki yolculuklar şimdilik imkânsız gibi görünmektedir.

                                                                                            KARADELİĞİN TERSİ OLAN BEYAZ DELİKLER:

Beyaz delikler; karadeliğe düşen bir maddenin solucan delikleri aracılığıyla evrenin

başka bir yerinde yeniden ortaya çıktığı noktalardır.

beyaz_delik_evren_06
Başka bir zamana veya başka bir Bebek Evren’e de açılabilirler.

Kara delikler içine düşen hiçbir şeyin (ışık dahil) kendisinden kaçamadığı cisimlerdir,

tam tersi olan beyaz deliklere ise hiçbir madde giremez, YALNIZ karadeliğe düşen maddeler çıkabilir.

Bu sebeple beyaz delik olarak adlandırılmışlardır.

Bu konuda önemli çalışmalar yapmış olan teorik fizikçi Stephen Hawking son makalesinde

solucan deliklerinin ve beyaz deliklerin bulunmadığını savunmuştur.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir