Yazı Tura Atmanın Kökeni Nedir?

Yazı-tura’ günümüzde, havaya atılıp yere düşen bir madeni paranın üstte

kalacak tarafını önceden bilmeye dayanan basit bir şans oyunu olarak bilinir.

Oysa tarihin derinliklerinde çok ciddi bir şekilde insanların kaderlerini tayin etmede kullanılmıştır.

Antik çağlarda insanlar yaşamları konusundaki önemli kararların Tanrılar tarafından verildiğine inanıyorlardı.

Tanrıların kararlarını en kısa şekilde, ‘evet’ veya ‘hayır’ olarak öğrenebilecekleri yollar arıyorlardı.

Gök gürültüsü, şimşek, yağmur gibi tabiat olayları Tanrıların bir mesajı olarak algılanıyordu.

Madeni paralar bu şekilde cevap alabilmek için en uygun araçtılar ama kullanılmalarına

ilk olarak Lidyalılar tarafından ancak milattan önce

onuncu yüzyılda başlanılabildi.

Kullanılmaya başlanıldıklarında da zaten Tanrıların karar mekanizmalarının bir aracı olarak düşünülmemişlerdi.

Dokuz yüzyıl sonra Jül Sezar madeni para ile yazı-tura atma olayını başlattı.

O zamanlar Romalıların kullandıkları tüm paraların bir yüzünde Sezar’ın kafasının resmi vardı.

Para havaya fırlatıldığında Sezar’ın kafasının bulunduğu kısmın üste gelip gelmediğine bakılıyor,

bir anlaşmazlığın haklı tarafı tayin ediliyor

veya bir dileğin Tanrılar tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği anlaşılıyordu.

O devirlerde iş o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki ‘yazı-tura atma; arazi, evlilik,

cinai suçlar gibi konuların yasal mahkeme sonuçlarına bile

uygulanıyor, Sezar’ın kafası olan kısmın üste gelmesi, İmparator’un da kararı onaylaması olarak kabul ediliyordu.

Bizdeki adıyla ‘yazı-tura’daki ‘tura’ kelimesinin kökeni ‘tuğra’dır.

Tuğra Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel şekilli işarettir.

Tuğra aslında Oğuz Han zamanından kalma bir Türk geleneğidir.

Tuğralarda yığma yazı ile padişahın ve babasının adı yazılırdı.

Orhan bin Osman’ gibi. Daha sonraları padişahlar isimlerinin başlarına

han’, muzaffer daima’ gibi unvanlar da eklemeye başladılar.

İkinci Süleyman’dan sonra tuğra, çiçek ve yaprak resimleriyle süslendi.

Tuğra zamanla, bu işle özel olarak uğraşan hattatların elinde, harflerin belirli bir sırayla istiflendiği,

karmaşık görünümlü bir biçim aldı.

Bu yüzden tuğranın kime ait olduğunu anlamak uzmanlık isteyen bir işti.

Halkın gözünde etrafındaki çiçeklerle birlikte sadece güzel bir şekil olarak algılanıyordu.

Tuğra, ferman, berat gibi belgelerle beraber, padişahın bastırdığı paraların da üstünde bulunurdu.

Madeni paraların bu resimli tarafı önceleri ‘tuğra’ sonra ‘tura’,

paranın birimini yazan tarafı da ‘yazı’ olarak anılmaya başlandı ama yazı-tura

hiçbir zaman resmi kararlar için kullanılmadı.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir