Sağcı ve Solcu Deyimlerinin Kökeni Nedir?

Günlük dilimizin içine artık iyice yerleşmiş olan “sağcı” ve “solcu”

deyimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

İnsanların politik görüşlerine göre sağcı ve solcu diye ayrılmasının

kökeni 1789 Fransız İhtilali’yle başlıyor.

Devrimden sonra açılan Fransız Ulusal Meclisi’nin ilk oturumunda Başkan’ın

Sağ tarafındaki koltuklarda >> Kralı destekleyenler;

Sol tarafındaki koltuklarda ise >> Devrim taraftarları oturuyordu.

Başkan ve konuşmacılar bu kişilere hitap ederken “sağ kanattakiler” ve sol kanattakiler” tabirini kullanmaya başlamıştı.

1791 yılında Ulusal Meclisin yerini Yasama Meclisi aldığında da tartışmalar ve ayrım devam etti.

Sağ kanatta >> Kralı ve meşruti monarşiyi savunanlar

Sol kanatta >> Krala güvenmeyen; özgürlük ve eşitlik gibi idealleri savunan “yenilikçiler” ve bazı “radikaller” bulunuyordu.

Ortada ise >> bir tarafı bulunmayan; kendilerini devrime bağlı hisseden

ancak sağ kanattan gelen bazı teklifleri de destekleyen “Ilımlılar”vardı.

Daha sonraları bu taraflar içinde tekrar bölünmeler ortaya çıkmış,

aktörler ve dengeler değişmiştir;

ancak bu Yasama Meclisindeki ilk ayrım;

sağ-sol çekişmesinin temelini atmıştır.

Örneğin;

1870’li yıllara gelindiğinde,

Sanayi Devrimi’yle birlikte ortaya çıkan yeni işçi sınıfı da Sol’u

destekleyen aktörler içine girmiş, buna karşılık bir zamanlar kilise ve

krala karşı solda yer alan bujuva sınıfı sağ kanada doğru geçiş yapmıştır.

Çeşitli tarihi olaylar sonucunda artık günümüze gelindiğinde sağ ve sol

kanat içinde kendilerini tanımlayanlar şöyledir:

Sol kanat: Yenilikçiler, komünistler, sosyal liberalizmi savunanlar,

sosyal demokratlar, yeşiller, sosyalistler, laikler, feministler,

liberteryen sosyalistler, demokratik sosyalizmi savunanlar, özerklik

yanlıları, anti-emperyalistler, anti-kapitalistler, anarşistler

Sağ kanat: Muhafazakarlar, gelenekselciler, liberaller, kapitalistler,

yeni-muhafazakarlar, yeni-liberaller, otorite yanlıları, monarşistler,

teokratlar, milliyetçiler, faşistler, eskiyi savunanlar

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde Kıta Avrupası’ndaki algıdan

farklı olarak liberaller sol kanatta sayılmaktadır.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olarak iki büyük partiye sahip olan

A.B.D’de, en kaba tabiriyle

Demokratlar liberal, Cumhuriyetçiler muhafazakar olarak bilinir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir